Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Faglighed, relationer & sundhed

Hvordan skaber vi så Visdom, venner & vitaminer?

Sådan her sætter vi fokus på faglighed (skolefaglighed/visdom)....

Vi går efter:
- Læring og uddannelse
- Udsyn og perspektiv
- Kreativitet og fantasi

Blandt andet gør vi:

– Internationale lærings- og udvekslingsprojekter
– Omfattende undervisningsmaterialer og-portaler
– Flere dansk og matematik timer i indskolingen, ekstra geografi på 4. klassetrin
– Karakterer fra 7. klasse
– Flere årsprøver og terminsprøver end i folkeskolen

Sådan her lærer vi børnene at være sociale væsener (relationer/venner)....

Vi går efter:
– Det hele menneske
– Social kompetence og nærvær
– Samfundsborger

Blandt andet gør vi:

– Morgensamling for hele skolen
– Fordybelsesuge, emnedage, drama, sociale arrangementer
– Respekt for hinanden, og nærvær mellem børn og voksne
– Tværgående samarbejder mellem klassetrin
– Lejrskoler, kolonier og udflugter

Sådan her får vi krop og sjæl udviklet (sundhed/vitaminer)....

Vi går efter:
– Fysisk og kropslig sundhed
– Psykisk og mental sundhed, selvværd
– Personlig trivsel


Blandt andet gør vi:

– Idræt, motionsdag, håndbolddag, volleydag, OL dag
– Store udearealer, alle er ude i frikvartererne - og besøg af sportsfolk
– Seksualundervisning
– Madkundskab
– Synlige, tydelige og anerkendende voksne

Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5884 1770
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra
Til toppen