Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Faglighed, relationer & sundhed

Hvordan skaber vi så Visdom, venner & vitaminer?

Sådan her sætter vi fokus på faglighed (skolefaglighed/visdom)....

Vi går efter:
- Læring og uddannelse
- Udsyn og perspektiv
- Kreativitet og fantasi

Blandt andet gør vi:

- Internationale lærings- og udvekslingsprojekter
- Omfattende undervisningsmaterialer og-portaler
- Flere dansk, matematik og engelsk timer i den samlede skolegang

- Fokus på IT som kompetence, samt som redskab i undervisningen

- Karakterer, tests og prøver fra 7. klasse (som feedback og træning)
- Flere årsprøver og terminsprøver end i folkeskolen (som feedback og træning)

Sådan her lærer vi børnene at være sociale væsener (relationer/venner)....

Vi går efter:
– Det hele menneske
– Social kompetence og nærvær
– Samfundsborger

Blandt andet gør vi:

- Internationale lærings- og udvekslingsprojekter
- Samling af hele skolen
- Fordybelsesuge, emnedage, drama og udtryk, sociale arrangementer
- Respekt for hinanden, og nærvær mellem børn og voksne (formulerede skoleværdier)

- Minus mobning

- Tværgående samarbejder mellem klassetrin
- Lejrskoler, kolonier og udflugter

Sådan her får vi krop og sjæl udviklet (sundhed/vitaminer)....

Vi går efter:
– Fysisk og kropslig sundhed
– Psykisk og mental sundhed, selvværd
– Personlig trivsel


Blandt andet gør vi:

- Deltagelse i nationale og lokale sundhedsaktiviteter
- Idræt, motionsdag, håndbolddag, volleydag, OL dag
- Store udearealer, alle er ude i frikvartererne - og besøg af lokale sportsfolk
- Seksualundervisning
- Madkundskab
- Synlige, tydelige og anerkendende voksne

Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5377 4009
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra

Ændre cookie samtykke
Til toppen