Velkommen til Høng Privatskole

 Et naturligt valg…

N

Trygt miljø og god trivsel

N

Høj faglighed

N

Fokus på læseløft i indskolingen

N

Tæt skole-hjem samarbejde

N

Flere dansk- og matematiklektioner

N

Færre elever i klasserne

Sidste nyt

Høng Privatskole takker af for skoleåret 2015/2016.
Det blev en fin stund i solen med sang, taler og afsked med lærere og elever der er på vej mod andre udfordringer.

En enkelt elev fra 5.klasse blev særligt fremhævet. Han har nu i 3 skoleår - eller 600 skoledag - ikke været fraværende eller syg en eneste dag. Dette usædvanligt flotte fremmøde blev honoreret med en håndfulde gode bøger - sommerferie læsestof.

Traditionen tro var der is til alle og efter mange kram og smil blev der sommer-stille på skolen.

Vi glæder os til vi ses efter ferien onsdag d. 10.august - friske og fulde af energi.
God sommerferie!
... Læs mereLæs mindre

Høng Privatskole takker af for skoleåret 2015/2016. Det blev en fin stund i solen med sang, taler og afsked med lærere og elever der er på vej mod andre udfordringer. En enkelt elev fra 5.klasse ...

Se på Facebook
·Del

Høng Privatskole har taget afsked med disse skønne unge mennesker. Klasselærer Vibeke sendte hver enkelt afsted med søde, sjove og velvalgte ord og takkede for det gode samarbejde. Klassen har fungeret rigtig godt, og vi kan med stolthed sende de unge på sommerferie inden der tages hul på efterskoleophold, landbrugsskole og gymnasiale uddannelser.

Årets elev blev velfortjent Magnus, der med sit store engagement har forstået at dyrke fællesskabet. Han indsats i elevrådet og I særdeleshed klassen, har haft afgørende betydning stemning og aktivitetsniveau. Ved vores Erasmus-projekt har Magnus ligeledes været en forbilledlig ambassadør for skolen og for Danmark.

Personalet på Høng Privatskole siger forældrene tak for lån og til de unge mennesker: Brug jeres evner godt, og gå positivt til livets udfordringer. Held og lykke - vi ved I er værdifulde hver og én!
... Læs mereLæs mindre

Se på Facebook
·Del

Høng Privatskole blev grundlagt i 1898, som en knopskydning af Høng Højskole, – nuværende Høng Efterskole. Vi har vores rødder i den Grundtvig/Koldske skole, samt i den private realskole. Skolen er ét sporet med elever i 0. til 9. klasse, dog med mulighed for 2 spor i 7. – 9. klasse. Vi er primært en boglig skole med mulighed for kreative tværfaglige forløb. Vi har lejrskole for 5., 7. og 9. årgang, koloni for 0. – 2. klasse, samt udflugter på alle årgange. Skolens nuværende gennemsnitlige klassekoefficient er 20, med mulighed for maksimalt 22 elever i klasserne fra 0. til 5. klasse og maksimalt 25 elever i 6. -9. klasse.
 • Skolen kan tilbyde et trygt miljø og god trivsel gennem nærvær.
 • Høj faglighed
 • Fokus på læseløft i indskolingen
 • Tæt skole-hjem samarbejde
 • Flere dansk- og matematik lektioner
 • Færre elever i klasserne
 • Nyrenoveret bygning for 5. – 9. klasse
 • Nyrenoveret bygning til børnehaveklassen
 • Skolen har investeret i højteknologiske IT løsninger, som gør det muligt at indarbejde IT i alle aspekter af undervisningen.
 • Lejrskole for 5. klasse, 7. klasse og 9. klasse.
Høng Privatskole arbejder frem mod at fremstå som et fyrtårn i skoleverden, hvor undervisningen, med udgangspunkt i forskning og videns deling, går hånd i hånd med skolens gamle traditioner og princippet om nærhed og trivsel:

 • Skolen skal gennem evaluering (elevernes trivsel, elevplaner, tests m.v.) sikre, at den enkelte elev får det maksimale udbytte af undervisningen.
 • Vi ønsker at skabe forbilledligt samarbejde med kommunale institutioner, så en glidende brobygning mellem børnehave og Privatskolen styrker barnets tryghed og trivsel.
 • Skolen ønsker et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne om at tilrettelægge det faglige niveau mellem skolerne, så vores elever har de absolut bedste forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse på højt fagligt niveau.
 • Skolen skal fortsat medvirke til at danne eleverne, gennem vejledning om god omgangstone, samt venlig og imødekommende adfærd. Desuden lægges der vægt på at eleven får kendskab til historiske sammenhænge, bl.a. gennem fortælling.
 • Skolen ønsker at implementere læringsstile i undervisningen, så den enkelte elev bliver bevidst om, hvordan denne kan opnå den bedste læring.
 • Skolens udeområder skal indbyde til leg, nysgerrighed og læring og skal i høj grad bruges til den daglige undervisning.
 • Vi ønsker at skabe en skolekultur, som omfatter hele lokalområdet og vi ønsker at udvikle os til at blive en kulturbærende institution for vores elever, forældre og nærmiljø.

Læs vores årsskrift

Åbn årsskrift

Meld dit barn ind i dag

Hent blanket