Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Gode og nyttige dokumenter & links

Nedenstående dokumenter og links kan du have glæde af at kigge på...


Her er fx evalueringen fra vores sidste tilsyn: Dette var mit sidste besøg på Høng Privatskole. Jeg har med interesse fulgt den i 6 skoleår. Det har for mig været tydeligt, at skolen er inde i en god udvikling og emmer af optimisme. Det er min helhedsvurdering, at Høng Privatskole er en rigtig fin skole med dygtige og engagerede medarbejdere og ledelse. Sammen brænder de for elevernes læring og trivsel. Mvh Tilsynsførende.


Her er evalueringen af vores sidste Erasmus projekt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte:

Høng Privatskole er en skole som i vid udstrækning har udviklet en international profil, med vægt på europæisk samarbejde. Alle tiltag og aktiviteter er i fuld overensstemmelse med skolens profil og visioner, ligesom de også understøtter en fortsat udvikling af skolens samlede internationale og kulturelle projekter.

Høng Privatskole udviser et højt engagement og en udpræget ansvarsfuldhed i forhold til at realisere de godkendte og planlagte projekter – der er tydelige tegn på et oprigtigt og dybtfølt engagement i det faglige indhold, og det som det kan lede til for eleverne. I afrapporteringen af projekterne fremgår det også, at resultater og erfaringer bruges aktivt på skolen, fx til forskellige pædagogiske arrangementer eller at det udbredes i en lidt større skala ved at kontakte lokale medier mm.

Interne dokumenter & links

Skolens vedtægter

Tilsynsrapport april 2017

Tilsynsrapport maj 2018

National karaktersammenligning på fag og over tid

Forældrebetaling

Indmeldelsesblanket

Samtykkeerklæring forældre

Ferieplan for skoleåret 2018-19, inkl SFO

Eksterne dokumenter & links

Danmarks Private Skoler

Frie Grundskoler

Dansk Friskoleforening

Frie Skolers Lærerforening

Nogle af vores samarbejdspartnere

Vores deltagelse i det internationale Erasmus+ EU projekt

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Brobygning UngdomsUddannelse Kalundborg

Sundhedsplejen Kalundborg

PPR Kalundborg

Skoletandplejen Kalundborg

...flere på vej (under opdatering).... :-)

Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5377 4009
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra
Til toppen