Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Gode og nyttige dokumenter & links

Nedenstående dokumenter og links kan du have glæde af at kigge på...

Interne dokumenter & links

Skolens vedtægter

Tilsynsrapport april 2017

National karaktersammenligning på fag og over tid

Forældrebetaling

Indmeldelsesblanket

Samtykkeerklæring forældre

Eksterne dokumenter & links

Danmarks Private Skoler

Frie Grundskoler

Dansk Friskoleforening

Frie Skolers Lærerforening

Nogle af vores samarbejdspartnere

Vores deltagelse i det internationale Erasmus+ EU projekt

Brobygning UngdomsUddannelse Kalundborg

Sundhedsplejen Kalundborg

PPR Kalundborg

Skoletandplejen Kalundborg

...flere på vej (under opdatering).... :-)

Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5884 1770
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra
Til toppen