Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Vores overordnede profil

Faglighed, relationer & sundhed kalder vi Visdom, venner & vitaminer! Vi giver børn styrken og modet til at uddanne og udvikle sig, samt tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund de er en del af.

Faglighed / Visdom

Det moderne samfund er bl.a. karakteriseret ved, at den enkeltes muligheder for at tilegne sig viden er stærkt voksende. Dette medfører også et stigende behov for at give den enkelte større mulighed for fordybelse og ro. De elever, der forlader skolen efter 9. klasse, skal kunne fungere og navigere i dette samfund.

Skolens opgave har ændret sig fra at være rent formidlende af færdigheder og kundskaber til også at skulle hjælpe eleven med at sortere i den samlede mængde viden,lære at skelne væsentligt fra mindre væsentligt og forholde sig konstruktivt kritisk til det moderne samfund.

Relationer / Venner

Vi er mange sammen, og alle skal have mulighed for hele tiden at føle tryghed og velvære. Derfor er hensynsfuldhed over for både mennesker og ting en selvfølge. Det at kunne være sammen med andre mennesker, og at kunne arbejde sammen med dem – at have social kompetence; er vigtigt.

Vi har en lang tradition for at prioritere trivsel højt. Konflikter skal ikke undgås for enhver pris. Men når de opstår, har alle parter pligt til positivt at medvirke til at løse dem. Grundsynet fremgår af følgende sætning: ”Ingen kan have det helt godt, hvis nogen har det dårligt”.

Sundhed / Vitaminer

Sundhed er på dagsordenen i vores samfund - ”En sund sjæl i et sundt legeme” er velkendte ord, der bør fokuseres på. Målet er at styrke børns viden og bevidsthed om både kroppens og kostens betydning for deres udvikling, fysiske og psykiske velvære, samt indlæringsevne og koncentration.

Vi ønsker at prioritere bevægelse, motion, mental sundhed og sund mad højt i vores arbejde med børn. Gennem dette arbejde ønsker vi også at give børnene mulighed for at udvikle sig, så selvværdsfølelsen styrkes, og forståelsen af egne evner og muligheder øges.

Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5377 4009
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra
Til toppen