Et naturligt valg…

N

Trygt miljø og god trivsel

N

Høj faglighed

N

Fokus på læseløft i indskolingen

N

Tæt skole-hjem samarbejde

N

Flere dansk- og matematiklektioner

N

Færre elever i klasserne

Sidste nyt

The 5 hour bus drive from Pyrgos to Athens was a splendid opportunity to edit a small video about our visit at ancient Olympia.
Enjoy 😊
We are ready to board our plane with our new friends in mind and ❤️
The Danish Erasmus+ delegation send a special warm hug for all the amazing host families- you are all our family now!
🇩🇰❤️🇬🇷
... Læs mereLæs mindre

Se på Facebook
·Del

Onsdag d. 6. december inviterede SFO Solstrålen til forældrekaffe efter en hyggelig og produktiv dag med æbleskiver, varm kakao og julesjov 🎄
Alle børnene fik lavet juledekorationer og fik små godteposer.
Alt i alt var det en hyggelig eftermiddag for både børn og barnlige sjæle 🎅
... Læs mereLæs mindre

Se på Facebook
·Del

Høng Privatskole blev grundlagt i 1898, som en knopskydning af Høng Højskole, – nuværende Høng Efterskole. Vi har vores rødder i den Grundtvig/Koldske skole, samt i den private realskole. Skolen er ét sporet med elever i 0. til 9. klasse, dog med mulighed for 2 spor i 7. – 9. klasse. Vi er primært en boglig skole med mulighed for kreative tværfaglige forløb. Vi har lejrskole for 5., 7. og 9. årgang, koloni for 0. – 2. klasse, samt udflugter på alle årgange. Skolens nuværende gennemsnitlige klassekoefficient er 20, med mulighed for maksimalt 22 elever i klasserne fra 0. til 5. klasse og maksimalt 25 elever i 6. -9. klasse.
 • Skolen kan tilbyde et trygt miljø og god trivsel gennem nærvær.
 • Høj faglighed
 • Fokus på læseløft i indskolingen
 • Tæt skole-hjem samarbejde
 • Flere dansk- og matematik lektioner
 • Færre elever i klasserne
 • Nyrenoveret bygning for 5. – 9. klasse
 • Nyrenoveret bygning til børnehaveklassen
 • Skolen har investeret i højteknologiske IT løsninger, som gør det muligt at indarbejde IT i alle aspekter af undervisningen.
 • Lejrskole for 5. klasse, 7. klasse og 9. klasse.
Høng Privatskole arbejder frem mod at fremstå som et fyrtårn i skoleverden, hvor undervisningen, med udgangspunkt i forskning og videns deling, går hånd i hånd med skolens gamle traditioner og princippet om nærhed og trivsel:

 • Skolen skal gennem evaluering (elevernes trivsel, elevplaner, tests m.v.) sikre, at den enkelte elev får det maksimale udbytte af undervisningen.
 • Vi ønsker at skabe forbilledligt samarbejde med kommunale institutioner, så en glidende brobygning mellem børnehave og Privatskolen styrker barnets tryghed og trivsel.
 • Skolen ønsker et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne om at tilrettelægge det faglige niveau mellem skolerne, så vores elever har de absolut bedste forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse på højt fagligt niveau.
 • Skolen skal fortsat medvirke til at danne eleverne, gennem vejledning om god omgangstone, samt venlig og imødekommende adfærd. Desuden lægges der vægt på at eleven får kendskab til historiske sammenhænge, bl.a. gennem fortælling.
 • Skolen ønsker at implementere læringsstile i undervisningen, så den enkelte elev bliver bevidst om, hvordan denne kan opnå den bedste læring.
 • Skolens udeområder skal indbyde til leg, nysgerrighed og læring og skal i høj grad bruges til den daglige undervisning.
 • Vi ønsker at skabe en skolekultur, som omfatter hele lokalområdet og vi ønsker at udvikle os til at blive en kulturbærende institution for vores elever, forældre og nærmiljø.

Meld dit barn ind i dag