Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Gode og nyttige dokumenter & links

Nedenstående citater, dokumenter og links kan du have glæde af at kigge på...


Evaluering tilsyn 2019:

En skole med respekt for den enkelte, blandet med godt humør hos store som små. Lærerne er positive og engagerede, og arbejder bevidst frem mod skolens målsætninger, og eleverne er tillidsfulde og nysgerrige for at lære. Flere elever hilser på mig, på gangen, henvender sig selv, beder om hjælp mm. Dejligt med åben, nysgerrig og tryg stemning. 

Det er hyggeligt og rart at være i alle klasserne. I de fleste lokaler hænger der faglige opslag, og de undervisningsmaterialer der bruges, er velvalgte og tidssvarende. Mange af bøgerne er suppleret med digitale læringsplatforme, så der er mulighed for oplæsning og at løse nogle af opgaverne digitalt.

Mvh Tilsynsførende.


Evaluering tilsyn 2018:

Dette var mit sidste besøg på Høng Privatskole. Jeg har med interesse fulgt den i 6 skoleår. Det har for mig været tydeligt, at skolen er inde i en god udvikling og emmer af optimisme. Det er min helhedsvurdering, at Høng Privatskole er en rigtig fin skole med dygtige og engagerede medarbejdere og ledelse. Sammen brænder de for elevernes læring og trivsel. Mvh Tilsynsførende.


Evaluering af vores sidste Erasmus projekt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte:

Høng Privatskole er en skole som i vid udstrækning har udviklet en international profil, med vægt på europæisk samarbejde. Alle tiltag og aktiviteter er i fuld overensstemmelse med skolens profil og visioner, ligesom de også understøtter en fortsat udvikling af skolens samlede internationale og kulturelle projekter.

Høng Privatskole udviser et højt engagement og en udpræget ansvarsfuldhed i forhold til at realisere de godkendte og planlagte projekter – der er tydelige tegn på et oprigtigt og dybtfølt engagement i det faglige indhold, og det som det kan lede til for eleverne. I afrapporteringen af projekterne fremgår det også, at resultater og erfaringer bruges aktivt på skolen, fx til forskellige pædagogiske arrangementer eller at det udbredes i en lidt større skala ved at kontakte lokale medier mm.

Interne dokumenter & links

Skolens vedtægter

Tilsynsrapport april 2017

Tilsynsrapport maj 2018

Tilsynsrapport maj 2019

Tilsynsrapport maj 2020

National karaktersammenligning på fag og over tid

Forældrebetaling

Indmeldelsesblanket

Samtykkeerklæring forældre

Ferieplan skoleåret 2019-20, inkl SFO

Ferieplan skoleåret 2020-21, inkl SFO

Love og regler som Høng Privatskole følger

Eksterne dokumenter & links

Danmarks Private Skoler

Frie Grundskoler

Dansk Friskoleforening

Frie Skolers Lærerforening

Nogle af vores samarbejdspartnere

Vores deltagelse i det internationale Erasmus+ EU projekt

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Brobygning UngdomsUddannelse Kalundborg

Sundhedsplejen Kalundborg

PPR Kalundborg

Skoletandplejen Kalundborg

...flere på vej (under opdatering).... :-)

Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5377 4009
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra

Ændre cookie samtykke
Til toppen