Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Indmeldelse, start og den første tid

 Man kan indmelde sit barn hele året rundt. Og det er vigtigt med en god start.

Indmeldelsen

Indmeldelse til kommende 0. klasse foregår på skema, som fås på kontoret eller kan udprintes fra hjemmesiden. Det udfyldte skema afleveres på eller sendes til kontoret (vi skal have de originale forældre underskrifter).


Når vi har modtaget den originale indmeldelsesblanket, bekræfter vi skriftligt optagelsen. Da der er et loft på maksimum elever pr. klasse, kan man komme til at stå på venteliste. Dette vil så fremgå af bekræftelsen.


I november spørger skolen forældre til næste skoleårs 0. klasse, om de fastholder deres indmeldelse. Bliver der på den baggrund ledige pladser, er der håb for børn på venteliste.


Der afholdes møde med forældrene til den nye 0. klasse i starten af april, hvor dagligdagen for førskolen og den fremtidige skolegang på skolen tager sig ud.


Indmeldelse på andre klassetrin eller optagelse i løbet af skoleåret kan finde sted, hvis der er plads i den pågældende klasse. Der udfyldes indmeldelsesskemaet, som sendes til skolen (eller afleveres på kontoret).


Når vi har modtaget den originale indmeldelsesblanket, bekræfter vi skriftligt optagelsen. Da der er et loft på maksimum elever pr. klasse, kan man blive optaget på venteliste. Bliver der så en ledig plads i den pågældende klasse, inviteres den første på ventelisten til et møde, hvor barnet, forældrene, klasselæreren og skolelederen deltager. Hvis forældrene og barnet gerne vil indmeldes, vurderer skolelederen, om pladsen i klassen bliver tilbudt. Undervejs i forløbet kan man komme på besøg i den aktuelle klasse i 3 fulde skoledage - for at vurdere, om samarbejdet virker godt.


Vi kører altid med en 'prøveperiode' på 3 måneder, hvor samarbejdet kan ophøre fra dag til dag.

Starten, og den første tid

Det er en stor begivenhed for et barn at starte i skole, og som forældre kan man forvente mange reaktioner fra ens barn. Reaktionerne kan være både forståelige og overraskende for dig som forælder, og de kan være velkendte og helt nye reaktioner, som du ikke har set før hos dit barn. Det vigtigste er, at du som forælder er forberedt på, at dit barn reagerer på den omvæltning, det er at starte i skole.


Mange børn reagerer med det samme på opstarten i skolen. Andre reagerer først flere uger eller måneder efter, at de er startet op. Det er forskelligt fra barn til barn, hvordan og hvornår de reagerer, men det er altså ikke usædvanligt, at reaktionerne lader vente på sig. Oplevelserne skal fordøjes, og måske er der i begyndelsen meget at skulle rumme for det seksårige barn, til at det også kan overkomme at skulle reagere.


Skolens lærere og også SFO personalet vil nok gøre jer opmærksomme på, at de oplever nogle rolige og villige børn, mens I derhjemme måske oplever et helt anderledes barn, der reagerer voldsomt på selv de mindste ting. At have et barn, der starter i skole kan være en stor omvæltning.

Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5377 4009
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra

Ændre cookie samtykke
Til toppen