Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Vores overordnede profil

En grundskole skal svare på den aktuelle tids mest stillede spørgsmål og udfordringer, men samtidigt være med til at definere nutidens og fremtidens skole på sin egen måde. Det tager vi alvorligt!


Faglighed, relationer & sundhed kalder vi Visdom, venner & vitaminer! Vi giver børn styrken og modet til at uddanne og udvikle sig, samt tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund de er en del af.

Høng Privatskole's Mission & Vision

Vores Mission:


Vi er sat i verden for at lave grundskole. Og at gå i skole er andet og mere end bøger. At gå i skole er en blanding af at lære om videnskabelige erkendelser og menneskelig eksistens. Vores menneskesyn er baseret på fornuft og erfaring, rationel og kritisk tænkning, følelser, empati og medmenneskelighed.


Vi mener at alle skal have menneskelig frihed til udfoldelse. Vores udgangspunkt er, at mennesker er i stand til at føre deres liv på egen hånd i social ansvarlighed og i solidaritet med andre mennesker. Vores livssyn er baseret på tillid til menneskers evne til at skabe og opleve mening i livet.


Vi er en grundskole som til enhver tid fokuserer på at udvikle den bedste kvalitet i børnenes skolegang - indenfor rammerne af vores formulerede skoleprofil (faglighed, relationer og sundhed), og i et nært samarbejde med forældrene.


Vores Vision:

  • Give vores børn forskellige perspektiver med på vejen, styrke deres stemme og motivere dem til at kæmpe for den forandring, de ønsker. En vision, der bygger på humanisme og Grundtvig’s tanker om oplysning, fællesskab og frisind.
  • Give vores børn et godt grundlag for at klare sig i livet – bl.a. ved at fokusere på de 3 væsentligste områder i den forbindelse (faglighed, relationer og sundhed).
  • Give vores børn den allerbedste skolegang – en skolegang de husker hele livet for det gode.
  • Være det naturlige skolevalg i lokalområdet.
  • Være en af de 3 mest foretrukne grundskoler i oplandet.

Faglighed / Visdom

Det moderne samfund er bl.a. karakteriseret ved, at den enkeltes muligheder for at tilegne sig viden er stærkt voksende. Dette medfører også et stigende behov for at give den enkelte større mulighed for fordybelse og ro. De elever, der forlader skolen efter 9. klasse, skal kunne fungere og navigere i dette samfund.

Skolens opgave har ændret sig fra at være rent formidlende af færdigheder og kundskaber til også at skulle hjælpe eleven med at sortere i den samlede mængde viden,lære at skelne væsentligt fra mindre væsentligt og forholde sig konstruktivt kritisk til det moderne samfund.

Relationer / Venner

Vi er mange sammen, og alle skal have mulighed for hele tiden at føle tryghed og velvære. Derfor er hensynsfuldhed over for både mennesker og ting en selvfølge. Det at kunne være sammen med andre mennesker, og at kunne arbejde sammen med dem – at have social kompetence; er vigtigt.

Vi har en lang tradition for at prioritere trivsel højt. Konflikter skal ikke undgås for enhver pris - og når de opstår, har alle parter pligt til positivt at medvirke til at løse dem. Grundsynet fremgår af følgende sætning: ”Ingen kan have det helt godt, hvis nogen har det dårligt”.

Sundhed / Vitaminer

Sundhed er på dagsordenen i vores samfund - ”En sund sjæl i et sundt legeme” er velkendte ord, der bør fokuseres på. Målet er at styrke børns viden og bevidsthed om både kroppens og kostens betydning for deres udvikling, fysiske og psykiske velvære, samt indlæringsevne og koncentration.

Vi ønsker at prioritere bevægelse, motion, mental sundhed og sund mad højt i vores arbejde med børn. Gennem dette arbejde ønsker vi også at give børnene mulighed for at udvikle sig, så selvværdsfølelsen styrkes, og forståelsen af egne evner og muligheder øges.

Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5377 4009
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra

Ændre cookie samtykke
Til toppen