Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Vores værdigrundlag

Alle skal blive så dygtige som muligt, uanset deres udgangspunkt.

Vi ønsker at børn udvikler sig, udfordres og lærer noget i et miljø, hvor der er plads til alle og respekt for forskellighederne.


I kan forvente noget af os - ligesom vi forventer noget af jer, både forældre og børn....

I kan forvente af os, at vi....

– respekterer det enkelte barns personlighed, og viser interesse og forståelse for barnet –og evt. hjemmets situation
– skaber de bedste muligheder for solid faglig indlæring, ved bl.a. at møde velforberedte til timerne, stille udviklende opgaver, og at lektier er overskuelige og tilpasset elevernes muligheder
– lytter til og er åbne overfor konstruktiv kritik, og taler positivt om andre
– klargør overfor børnene, hvad vi mener er ‘rigtigt’ og ‘forkert’ – og står fast, når det er nødvendigt
– ‘tager hånd’ om børnene, hvis de i løbet af skoledagen skulle blive utilpasse/utrygge
– kontakter jer om jeres børn, før evt. problemer vokser sig store
– er gode eksempler på venlig og hensynsfuld omgangsform, og griber ind hvis børnene forløber sig
– aktivt bekæmper enhver form for drilleri og mobning i skolen
– sikrer jer tilpas information om det, der foregår i klassen og på skolen i det hele taget
– tager initiativ til at indgå særlige aftaler om barnet, hvis det skønnes nødvendigt

Vi forventer af jer forældre, at I....

– påvirker og opdrager børnene til at møde lærerne med respekt, til at kunne begå sig socialt, en hensynsfuld omgangsform, og til at kunne tage imod en besked
– viser forståelse og interesse for skolen og lærernes arbejde, og aktiv interesse for børnenes skolearbejde og lektier, ved ofte at ‘kigge dem over skulderen’ og tale med dem om, hvad de arbejder med i de forskellige fag
– tror på, at enhver henvendelse fra skolen om jeres barn har en positiv intention
– bakker op om aftaler og skolens normer overfor børnene, og henvender jer til skolen hvis I er uenige med os eller ønsker nærmere forklaring
– sørger for, at børnene møder præcist, veludhvilede og mætte i skole
– henvender jer direkte til skolen, når I har ris, ros, frustrationer eller spørgsmål vedrørende skolen
– hjælper børnene med at holde orden i deres taske, så bøger/hæfter, skriveredskaber,idrætstøj, madpakker osv., er klar til brug i skolen
– opfordrer jeres barn til ikke at deltage i mobning, og til at kontakte lærerne hvis barnet eller I får kendskab til, at der foregår mobning
– holder skolen informeret om forhold, der kan støtte skolens arbejde med jeres barn

Og vi forventer helt sikkert også noget af jeres børn....

På vores skole skal alle have det godt:

– Vi siger godmorgen, og vi siger farvel
– Vi er søde ved og imødekommende overfor hinanden
– Vi følger med og deltager i undervisningen
– Vi lytter til hinanden og spørger pænt
– Vi er stille, rækker hånden op og gør, som læreren beder om
– Vi holder orden, rydder op og passer på andres og skolens ting
– Vi hører, når nogen siger ”Stop!” – og stopper
– Vi taler ordentligt til hinanden – og fortæller sandheden

Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5377 4009
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra

Ændre cookie samtykke
Til toppen