Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Læringsmål & pædagogik

Først skal man være tryg og trives. Derefter kan man lære noget. Vi har mange børn som rent faktisk udtaler, at de lærer mere på Høng Privatskole end på den tidligere skole.

Vores læringsmål

Vi gør noget ekstra ud af hovedfagene dansk, matematik og engelsk. Og vores elevers karaktergennemsnit ligger et pænt stykke over gennemsnittet i Kalundborg Kommune.


Herunder er et ex på vores læringsmål for faget dansk. Vi har lignende mål for samtlige af de fag vi underviser i.
Læsning i 1.-2. klasse

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge

Fremstilling i 1.-2. klasse

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

Fortolkning i 1.-2. klasse

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster

Kommunikation i 1.-2. klasse

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationerLæsning i 3.-4. klasse

Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden

Fremstilling i 3.-4. klasse

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer

Fortolkning i 3.-4. klasse

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Kommunikation i 3.-4. klasse

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationerLæsning i 5.-6. klasse

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

Fremstilling i 5.-6. klasse

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

Fortolkning i 5.-6. klasse

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Kommunikation i 5.-6. klasse

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationerLæsning i 7.-9. klasse

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst

Fremstilling i 7.-9. klasse

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Fortolkning i 7.-9. klasse

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og anden æstetik

Kommunikation i 7.-9. klasse

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer


Vores pædagogik

Vi ønsker at børnene får det maksimale udbytte af undervisningen. Det sker gennem gensidig opmærksomhed, rummelighed, dialog og evaluering.


Vi ønsker at skabe et forbilledligt samarbejde med kommunale institutioner, så en glidende brobygning mellem børnehave og skolen styrker barnets tryghed og trivsel.


Vi ønsker et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne om at tilrettelægge det faglige niveau mellem skolerne, så vores elever har de absolut bedste forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse på højt fagligt niveau.


Vi vil fortsat medvirke til at danne børnene, gennem vejledning og god omgangstone, samt venlig og imødekommende adfærd.


Vi ønsker at bruge børnenes læringsstile mest optimalt i undervisningen, så det enkelte barn bliver bevidst om, hvordan det kan opnå den bedste læring.


Vi har sørget for, at skolens udeområder indbyder til leg, nysgerrighed og læring - og de bliver i høj grad brugt til den daglige undervisning.


Vi ønsker at skabe en skolekultur, som omfatter hele lokalområdet og oplandet, og vi ønsker at udvikle os til at blive en kulturbærende institution for vores børn, forældre og nærmiljø.

Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5377 4009
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra

Ændre cookie samtykke
Til toppen