Følg Høng Privatskole på facebook

Meld dit barn ind i dag - Hent blanket her

Skolens dagligdag og rytme

En dagligdag med retning, rammer, fokus og variation - skaber den bedste læring

Roterandebillede-born-leger

Sådan er det at gå på skolen

Vi møder alle dage klokken 07:50. Om mandagen, onsdagen og fredagen er der formiddagssamling i 15 minutter med sang og fælles beskeder klokken 09:20, altså efter 2. lektion og før det første frikvarter. Tirsdag og torsdag bruges de 15 minutter til forskelligt i klassen.


Undervisningen vægter alle sider af børnenes udvikling, såvel de boglige, sociale, sundhedsmæssige og de praktisk-musiske sider i et passende forhold. Dagligdagen er præget af fleksibilitet og frihed til fx at gå på tværs mellem klasser og fag og veksle mellem forskellige undervisningsformer. Heri ligger – udover de pædagogiske udfordringer for en engageret personalestab – en række væsentlige værdier og gevinster, som er med til at skabe en helhed i børnenes skolegang.


Skolen er tæt på barnet gennem hele forløbet, og det indgående kendskab gør, at vi har god føling med barnets læringsniveau og -udbytte. Undervisningen evalueres løbende af lærerne - både individuelt og gruppevis - og selv om klasse-/gruppeundervisningen ofte holdes sammen af en fælles idé, så sørger læreren for, at der differentieres således, at eleven arbejder ud fra et individuelt læringsniveau.


Vores skole er af overskuelig størrelse sammenlignet med, hvad andre skoler ellers kan byde på. Det er vigtigt for os at fastholde dette overblik, fordi vi dermed får set og snakket med alle børn, hver dag. Vi har maksimum 22 børn i 0.-4. klasse og maksimum 25 børn i 5.-9. klasse. Som barn har man ikke nemt ved at putte sig selv af vejen her, da alle kender alle, og det spottes hurtigt, hvis noget går et barn på. I løbet af dagen har vi også 2 lange pauser.


Den gode lektion begynder på lærerværelset. Som på de fleste arbejdspladser betyder samarbejde meget, og her hos os betyder det alt. Vi kan ikke varetage barnets og hjemmets interesse ved blot at lukke døren og undervise solo uden sammenhæng med hvad der ellers rører sig omkring barnet. Derfor arbejder vi løbende på, at dagligdagen skal være præget af godt samarbejde personalet imellem. Stemningen skal være god og samværet skal være præget af en fælles ansvarsfølelse. Vi udveksler løbende synspunkter og erfaringer, hvor vi oplever at dette er præget af et engagement, der ligger væsentligt udover, hvad man kan opleve andre steder.Høng Privatskole
Hovedgaden 47 | 4270 Høng
info@hoengprivatskole.dk
Ring til os: Tlf. 5377 4009
Forældreintra |  Personaleintra |  Elevintra

Ændre cookie samtykke
Til toppen